Jak napisać pozew o alimenty?

Przepisy regulujące obowiązek alimentacyjny w Polsce.

W prawie polskim przepisy regulujące obowiązek alimentacyjny zawarte zostały w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W myśl tych przepisów obowiązkiem rodziców jest utrzymywanie dzieci aż do momentu, w którym dziecko nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, a w przypadku dzieci uczących się oraz studiujących może to trwać aż do 26 roku życia. O alimenty od rodziców może ubiegać się zarówno dziecko, jeżeli w rodzinie nastąpiła sytuacja, iż rodzice odmówili mu środków na jego utrzymanie, a także jeden z rodziców, który samodzielnie wychowuje dziecko.
Rodzic samotnie wychowujący dziecko lub dzieci ma zatem prawo ubiegać się o świadczenie alimentacyjne na rzecz dzieci od swojego byłego małżonka lub małżonki, czy też partnera. Ustalając świadczenie alimentacyjne oraz jego wysokość należy zawsze kierować się dobrem dzieci oraz zaoszczędzić im niepotrzebnego stresu. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest dobrowolne spisanie ugody alimentacyjnej w obecności mediatora sądowego wraz ze wspólnym ustaleniem comiesięcznej kwoty, która będzie uiszczana na rzecz dziecka lub dzieci przez rodzica. Taka ugoda następnie trafia do sądu gdzie zostaje jej nadana klauzula wykonalności i w ten sposób nabiera ona mocy prawnej. Niestety podpisanie ugody nie zawsze jest możliwe. W takich przypadkach zwykle koniecznym staje się wystąpienie o przyznanie alimentów do sądu – a pierwszym ku temu krokiem jest zwykle napisanie pozwu o alimenty.

Jak powinien wyglądać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty możemy zlecić do napisania naszemu prawnikowi – jednak nie jest to konieczne, bowiem z powodzeniem możemy zrobić to samodzielnie. Musimy jedynie znać odpowiednią formę pisma urzędowego jakim jest pozew o alimenty oraz co dokładnie należy w nim zamieścić.

Poniżej przedstawiono co dokładnie musi zawierać pozew o alimenty:

  • W prawym górnym rogu pisma umieszczamy dokładną datę jego sporządzenia.
  • Pod datą wpisujemy nazwę wydziału sądowego, do którego kierujemy pozew oraz dokładną nazwę i adres siedziby sądu. Najlepiej jest wybrać sąd znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub dzieci.
  • W lewym górnym rogu należy wpisać dane dziecka lub dzieci których będzie dotyczyło postępowanie ( tak zwanego powoda) oraz dane osoby występującej o przyznanie alimentów jeżeli dziecko lub dzieci nie są pełnoletnie.
  • Poniżej danych powoda oraz występującego o ustalenie świadczenia alimentacyjnego należy podać dokładne dane osobowe oraz adres pozwanego, czyli drugiego z rodziców dziecka – ojca lub matki.
  • W kolejnym punkcie należy podać sumę o jaką chcemy się ubiegać dla dziecka.
  • Następnie krótko i konkretnie opisujemy w czyim imieniu domagamy się alimentów, w jakiej formie mają one być wypłacane oraz z jaką datą. Możemy wnioskować także o obciążenie kosztami postępowania pozwanego oraz o rozpatrzenie sprawy nawet pod naszą nieobecność- na wypadek gdyby z jakichkolwiek przyczyn stawienie się tego dnia w sądzie było niemożliwe.
  • Kolejny punkt to uzasadnienie czyli przedstawienie swojej sytuacji finansowej (można wykazać się zarobkami oraz przedstawić miejsce swojej pracy), przedstawienie sytuacji finansowej pozwanego oraz tego ile nas kosztuje miesięczne utrzymanie dziecka lub dzieci. Najlepiej poprzeć to fakturami za zakup konkretnych przedmiotów oraz opłat za żłobek, przedszkole, lekarza lub dodatkowe zajęcia.
    Pod pozwem należy się czytelnie podpisać imieniem oraz nazwiskiem.
  • Do pozwu należy dołączyć także akt urodzenia dziecka, dokument potwierdzający ojcostwo (jeżeli pozew dotyczy ojca), zaświadczenie o zarobkach, wykaz kosztów utrzymania dziecka lub dzieci.
Sugerowane
Sugerowane artykuły.
Sugerowane komentarze