Jak odrzucić spadek?

Od października 2015r obowiązuje znowelizowane prawo spadkowe. Najwięcej kontrowersji w prawie spadkowym zawsze wzbudzało dziedziczenie długów i konsekwencje, często  rujnujące dla spadkobiercy. Nowelizacja zakończyła przypadkowe, często nawet nieświadome dziedziczenie długów po zmarłych członkach rodziny.

Zgodnie ze zmianami automatycznie można odziedziczyć tylko tyle długu ile wynosi całkowita wartość spadku, to tzw. dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Po śmierci członka rodziny spadkobierca może dokonać tzw. przyjęcia prostego, czyli przyjąć spadek lub go odrzucić w całości. Aby odrzucić spadek, spadkobierca musi w okresie sześciu miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy złożyć w obecności notariusza lub w sądzie rejonowym stosowne oświadczenie.

Jakie informacje przygotować do sporządzenia oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi zawierać:

  • imię oraz nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci, a także ostatnie miejsce zamieszkania
  • tytuł, z jakiego dziedziczy się spadek, czy jest to testament, czy dziedziczenie ustawowe
  • dane wszystkich spadkobierców ustawowych, informacje na temat wszystkich wcześniejszych testamentów, nawet tych nieważnych oraz o miejscu ich przechowywania

Przygotowując się do złożenia oświadczenia u notariusza, razem z dokumentem należy mieć przy sobie skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz swój dowód osobisty. Składając oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem spadkobierca musi pamiętać o potwierdzeniu kopii składanego wniosku. Potwierdzi ona, że wniosek został złożony we właściwym terminie. Będzie to ważne, jeżeli termin sprawy sądowej okaże się bardzo odległy.

Odrzucenie spadku po małoletnim.

Tuż po zrzeczeniu się spadku można przystąpić do wnioskowania o zezwolenie na odrzucenie spadku po małoletnim. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów do właściwego względem zamieszkania sądu rodzinnego. W przypadku małżeństwa jest to akt zgonu, akt urodzenia dziecka, akt notarialny potwierdzający zrzeczenie się spadku oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Po rozprawie sądowej konieczne jest zawnioskowanie o odpis orzeczenia. Z tym dokumentem należy wrócić do notariusza, który przygotuje dokumenty. To najszybszy sposób na rozwiązanie problemu. Zrzeczenie spadku po małoletnich jest kolejną czynnością, za którą u notariusza należy dodatkowo zapłacić.

Ile kosztuje odrzucenie spadku?

Spadkobierca odrzucając spadek wybiera albo opcję notarialną, albo sądową. Pierwsza z nich jest kosztowniejsza, ale zdecydowanie szybsza. Razem z oświadczeniem należy zapłacić 50 zł +VAT notarialnej taksy oraz koszty wpisów. Natomiast składając oświadczenie we właściwym dla miejsca swojego zamieszkania lub pobytu sądzie rejonowym spadkobierca musi również zapłacić 50 zł, ale na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu bardzo często trzeba czekać nawet kilka tygodni.

Warto pamiętać.

Rozważając odrzucenie spadku trzeba pamiętać, że ustawa nie przewiduje możliwości odrzucenia długów a pozostawienia sobie aktywów. Odrzucenie spadku oznacza rezygnację ze wszystkich składowych masy spadkowej. Zatem taka decyzja musi być dokładnie przemyślana, zwłaszcza że jest ona nieodwołalna. Cofnąć ją można tylko wtedy, gdy oświadczenie zostało złożone przez spadkobiercę pod wpływem groźby lub błędu. Oba warunki należy jednak udowodnić.